CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

– Nên kiểm tra sản phẩm, đối chiếu với hóa đơn chứng từ, phiếu giao hàng. Khi mở hàng, cần có video quay lại quá trình khui hiện hàng.

– Tất cả các sản phẩm Chúng tôi cung cấp đều có đầy đủ chứng từ như: Phiếu thu tiền hàng; hoặc Phiếu giao hàng. Bởi vậy khách hàng có quyền từ chối nhận hàng khi không có tối thiểu 01 trong 03 loại chứng từ nêu trên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đúng hàng, đảm bảo quyền lợi của Quý khách trong việc Đổi/Trả hàng hóa.

– Thời điểm giao hàng có thể chậm hơn dự kiến vì nhiều số lý do khách quan: Địa chỉ nhận hàng không đúng, Người nhận không có ở nhà thời điểm giao hàng, Nhân viên giao hàng không liên hệ được để giao hàng, lũ lụt, hỏa hoạn,động đất, bãi công và các lý do khách quan khác, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để thương lượng lại thời gian giao hàng hợp lý.

– Khi đã quá thời gian dự kiến giao hàng mà khách hàng vẫn chưa nhận được hàng, vui lòng phản hồi lại để chúng tôi có biện pháp khắc phục phòng ngừa nhanh nhất. Trong thời gian chờ đợi nếu Quý khách muốn thay đổi đơn hàng (đổi sản phẩm, không muốn nhận hàng nữa,…) mà nhân viên giao hàng (hoặc) bên dịch vụ chuyển phát nhanh vẫn chưa giao hàng tới khách hàng, vui lòng báo lại để chúng tôi giải quyết với bên dịch vụ chuyển phát (hoăc) nhân viên giao hàng.

SHIPPING AND DELIVERY POLICY

It is recommended to inspect the products, cross-checking them with the invoice and delivery note. When unpacking, it is advisable to have a video recording of the unboxing process.

All products we provide come with complete documentation such as: Sales receipt; or Delivery note. Therefore, customers have the right to refuse to accept the delivery if at least 01 of the 03 types of documents mentioned above is not present. This is to ensure product quality, accuracy in delivery, and to safeguard the customer’s rights in the product exchange/return process.

The delivery time may be delayed beyond the estimated time due to various objective reasons: Incorrect delivery address, Recipient not available at the delivery time, Delivery personnel unable to contact for delivery, floods, fires, earthquakes, public holidays, and other unforeseen circumstances. In such cases, we will contact the customer to negotiate a reasonable delivery time.

If the expected delivery time has passed and the customer has not received the goods, please provide feedback so that we can take preventive measures promptly. During the waiting period, if the customer wishes to modify the order (change the product, no longer want to receive the item, etc.) and the delivery personnel or the courier service has not yet delivered the goods, please inform us so that we can address it with the courier service or the delivery personnel.